1maslargo                                        

idioma.castellano-reb   idioma.catalan    idioma.frances-reb     idioma.ingles-reb   
linelinelinelineline


Per què volem construir una escola d'educació infantil?

El sistema organitzatiu en el treball, sobretot en tasques agrícoles, permet que les mares puguin treballar acompanyades dels seus fills menors (0-3 anys), però en el període previ a l'educació primària el que a Catalunya ve a ser el P3, P4 i P5, les mares es veuen obligades a deixar els fills amb algun membre de la família, sovint el germà o germana major. Aquest fet normalment es tradueix en un alt absentisme escolar per part dels germans grans que deixen d'assistir a l'escola per atendre els seus germans petits.

A Kafountine només hi ha una centre d'educació infantil, La misión de mangueline, que és privada i es troba situada a l'entrada del municipi. Degut a la distància i a la falta de recursos econòmics moltes famílies no poden accedir a aquest servei.

És pels motius exposats i arrel de la petició de varies mares que estudien al nostre centre d'alfabetització, que conjuntament hem construït l'escola al barri de Kabar. Davant d'aquesta realitat, la nostra ONG vol oferir un servei que doni resposta a aquestes mancances, per fomentar l’escolarització i trencar així amb la cadena d’analfabetisme que amenaça la zona de Kafountine.  El centre és gratuït amb la condició que els germans i les germanes més grans en edat escolar estiguin escolaritzades. Considerem que aquesta és la fórmula més adequada perquè sigui un servei accessible per a les famílies amb menys recursos econòmics.

Actualment acabem d'iniciar el curs escolar 2014-2015 amb 70 alumnes;  P3 amb 23 alumnes, P4 amb 24 alumnes i P5 amb 23 alumnes. Aquest any comptem amb 3 mestres locals, la Rochy, l'Edou i Ansou . Els mestres, conjuntament amb l'ajut d'una voluntària supervisora.

L'objectiu principal és fomentar l'escolarització, procurant que aquests infants i sobretot les seves famílies, vegin la importància d'anar a l'escola a més d'aconseguir que, al finalitzar l'etapa d'educació infantil, puguin continuar l'escola primària. També hem procurat establir un vincle amb els mestres de l'escola de primamb els nens i les nenesària del barri per tal de fomentar una bona relació entre els dos centres.

Durant el curs treballarem, com en el curs passat,t  les habilitats personals i de cura d'un mateix i el seu entorn, sensibilitzant sobre la importància de la higiene, i de tenir neta l'escola utilitzant bidons per tirar les deixalles.Eestem satisfets amb el treball realitzat en els anteriors cursos ja que la majoria dels alumnes saben escriure el seu nom comptar i associar els nombres, han tingut el primer contacte amb la llengua francesa a través de cançons i petites rutines: han pintat, dibuixat, manipulat, han fet psicomotricitat, racons de joc, contacontes, etc.Però una de les coses més importants és que els mestres d'aquesta escola s'han adonat que a través del joc també s'aprén molt, sobretot en aquesta etapa de la vida.

Cronograma projecte

Activitats realitzades:

Desembre 2011 Cessió d’un terreny (40 x 40 m.) al barri de Kabar de Kafountine.
Gener 2012 Inici de la fabricació de les “totxanes” i fonaments de la futura escola.
Febrer - Març 2012 Construcció de 3 aules, 4 serveis sanitaris, 1 casa pels mestres i el tancament de tot el recinte.
Març 2012 Es realitza un cens en el barri, hi trobem; 52 infants de 3-4 anys, 40 infants de 5 anys, 33 infants de 6 anys. I es contracta a una noia del barri (Roji) com a mestre del centre, que treballa conjuntament amb les voluntàries Marta i Cristina que també s’encarreguen de dur a terme el seguiment del projecte.
23 Març 2012 S’obren les inscripcions per a nens i nenes de 6 anys amb la col·laboració de la voluntària Michelle.
26 Març 2012 Comencen les classes amb 32 alumnes, com a prova pilot del funcionament del centre.
Abril-Maig 2012 Els dentistes voluntaris de l’associació Dentalcoop realitzen tallers a l’escola de sensibilització sobre higiene bucal.
Juny 2012 Construcció d’un pou d’aigua, dipòsit canalitzacions fins als sanitaris existents.

Octubre 2012

Comença curs 2012-2013 (P3-P4-P5) amb 62 alumnes
Octubre 2013 Comença curs 2013-2014 (P3-P4-P5) amb 60 alumnes
Octubre 2014 Comença curs 2014-2015 (P3-P4-P5) amb 70 alumnes

Totes les persones que estiguin interessades en conèixer les activitats del curs actual  podeu consultar el nostre  facebook https://www.facebook.com/catalunyacasamance.diatta 


ESCOLA INFANTIL 9  escola infantil 10  escola infantil 12  escola infantil 13

escola infantil 15  escola infantil 15  escola infantil 16  escola infatil 11


volver-menu-catalan

Centre d'alfabetizació per adults
catalunyacasamance@yahoo.com ·Tel. Senegal  00221 
/771635244 · ·Tel. España:  656364662