1maslargo                                        

idioma.castellano-reb   idioma.catalan    idioma.frances-reb     idioma.ingles-reb   
linelinelinelineline
elperquetotplegat
P1000588
L’accés a l’educació primària és reduït per part de la població local musulmana, ocasionat sobretot per motius culturals i econòmics. Per una banda es prioritza l’accés dels nens a les escoles en detriment de les nenes. I per altra banda algunes famílies no es poden fer càrrec de les despeses educatives de tots els membres. Per tant la majoria de les nenes assumeixen les tasques domèstiques des de molt petites.

Pel mateix motiu la taxa d’analfabetisme entre les dones adultes és molt alta, segons fons de l'UNICEF només saben llegir i escriure un 29,5 % de les dones majors de 15 anys. Actualment tant les nenes com les dones s’estan adonant de la importància de l’educació i presenten una alta motivació per aprendre.

CIMG0910

volver-menu-catalan

Centre d'alfabetizació per adults
catalunyacasamance@yahoo.com ·Tel. Senegal  00221 
/771635244 · ·Tel. España:  656364662