1maslargo                                        

idioma.castellano-reb   idioma.catalan    idioma.frances-reb     idioma.ingles-reb   
linelinelinelineline
quefem
El nostre objectiu és facilitar l’accés a l’educació primària i alfabetització a la població adulta. Per això hem creat aquest centre d'alfabetització a la població de Kafountine a Senegal. Al principi aquest s'enfocava a l'educació de dones, però en el transcurs dels 8 anys que portem exercint també s'han integrat joves i homes adults que volen assistir a les classes que impartim. P1000462

P1000582   Funcionament
line

Les classes son impartides per estudiants universitaris de la mateixa ètnia que s’han ofert a col·laborar amb nosaltres. D’aquesta manera els joves de la regió es veuen involucrats en l’educació de la seva comunitat.

Actualment tenim 2 professors nadius assalariats, puntualment comptem amb la col·laboració de forma voluntària de cooperants francesos residents a Kafountine i d'una professora nativa de llengua francesa.

S'imparteixen dos nivells d'alfabetització en llengua francesa de dilluns a divendres mitjançant 3 hores lectives diàries.Per tal d'aprofitar l'escola durant els matins degut a la demanda, es donen classes de llengua anglesa i espanyola impartides per cooperants i classes d'informàtica amb un professor local.P1000571 P1020428 P1020434 
Finançament
line

Les despeses de funcionament de l'escola són: sous dels professors, subministrament elèctric, manteniment i neteja del recinte.
A fi de no haver en un futur d'assumir aquestes despeses, el projecte està dissenyat perquè s’autofinanci a través dels ingressos generats per l’allotjament turístic, restauració, lloguer de bicicletes, servei d’excursions guiades i altres. Activitats que es duen a terme en la mateixa finca on es troba situada l’escola. 

De les 2 cases construïdes, una es destina a l'allotjament de professors i cooperants i l'altre s'utilitza com allotjament turístic pels visitants.

Pel que fa a les excursions guiades i al lloguer de bicicletes, conjuntament amb l'organització local Amics de la Natura tenim 3 guies formats  en la flora i fauna local que també han rebut formació en anglès i espanyol perquè puguin atendre als turistes. 

El desembre de 2008 varem obrir un petit restaurant vegetarià (ja que no n'hi ha cap al municipi), amb el suport d'un cooperant que va dur a terme la formació tècnica del personal. El restaurant dona ocupació als alumnes del nostre centre que han conformat l'associació kasumay i d'altra banda una part dels beneficis també es destinen a cobrir les despeses del nostre centre.

Des de l’1 de gener de 2010 podem afirmar que ja hem assolit l’autosuficiència econòmica, i per tant pel funcionament intern de l’escola no es precisa finançament extern.

P1000577  P1020368  Allotjament                                                       Restaurant                                      Excursions

volver-menu-catalan

Centre d'alfabetizació per adults
catalunyacasamance@yahoo.com ·Tel. Senegal  00221 
/771635244 · ·Tel. España:  656364662